Marieholmstunneln är nu öppnad för trafik och Trafiksystem Väst har självklart varit med i arbetet.

Nu när tunneln är öppen helt för trafik kommer det självklart på verka trafikflödena i och runt Tingstadstunneln och en viktig del av arbetet är vägbelysningen som installerats runt Mariholmstunneln av Trafiksystem.

Marieholmstunneln är den sista delen av det större projektet Marieholmsförbindelsen som öppnar upp för nya möjligheter och körvägar. Marieholmsförbindelsen består av en Järnvägsbro Södra Marieholmsbron som även har gång- och cykelbana över älven samt en tunnel, Marieholmstunneln. I anslutning på båda sidor av älven är det nya mot som kopplar samman det befintliga vägnätet med tunneln.

Trafikplatsen vid Marieholmstunneln på Fastlandet.
Trafikplatsen vid Marieholmstunneln på Hisingen.

Trafiksystem Väst har varit med och gjort vägbelysningen i anslutning till Marieholmstunneln och på trafikplatserna som ansluter vägnätet med den nya tunneln. Vägbelysningen är självklart LED och har ett vitt ljus som gör det tydligt och lättare att se vägmiljön som man kan se i bilderna ovan.

Trafikverket har skrivit lite hur trafiken kommer att se ut nu när Marieholmstunneln öppnat.

Trafiken.nu har detaljerad information rörande vägarna runt tunneln.

Comments are closed