Tiden för dumma vägar är över.

Trafikanter och fordon förväntar sig digitalt uppkopplade vägar.

Vårt erbjudande

Trafikutrustning blir mer och mer avancerad i takt med att trafiken blir tätare på våra vägar och i städerna. Trafiksystem Väst är en oberoende leverantör av all typ av trafikutrustning. Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster och utrustning som höjer trafiksäkerheten och förbättrar trafikflödena.

.

Service och underhåll

Trafiksystem Väst ansvarar idag för drift och underhåll på många av Sveriges anläggningar så som trafiksignaler, ITS, variabla meddelandeskyltar (VMS), variabel hastighet (VH), fordonsvågar, trafikkontrollplatser, omledningssystem vid tunnlar och broar, vägväderstationer (VViS), parkeringssystem, småskalig ITS och trafikmätning.


Entreprenad

Tillsammans med våra kunder ser vi till att deras anläggningar projekteras, byggs och fungerar optimalt.
En välfungerande anläggning bygger på kvalitet i hela kedjan, från planering till färdig anläggning.
Med vår långa erfarenhet och kompetens i branschen kan du känna dig säker på att få en anläggning som uppfyller de lagar och krav som finns.