Trafiksystem Västs verksamhetssystem är ett integrerat system för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö. Det innefattar processer, rutiner, policydokument, checklistor, instruktioner och mallar. Verksamhetssystemet är utformat utifrån kraven i ISO 9001, 14001 samt 45001.

Trafiksystem Väst AB följer nedanstående regler och krav, och arbetar enligt samtliga nedanstående certifieringar.

Miljö ISO 14001 Standardserien ISO 14000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar “miljöcertifiering”. Kravstandarden ISO 14001 definierar de krav som ledningssystemet för miljö skall uppfylla för att vara certifierbart.

Kvalitet ISO 9001 Standardserien ISO 9000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar “kvalitetscertifiering”. Kravstandarden ISO 9001 definierar de krav som ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla för att vara certifierbart.

Arbetsmiljö ISO 45001 Standardserien ISO 45000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar “arbetsmiljöcertifiering”. Kravstandarden ISO 45001 definierar de krav som ledningssystemet för arbetsmiljö skall uppfylla för att vara certifierbart.

EIO och EIO-Q Vi är medlemmar i EIO- elektriska installatörsorganisationen. Ledningssystemet bygger delvis på EIO-Q som är ett ledningssystem anpassat för elteknikbranschen.

Miljöarbete

Vi arbetar aktivt med miljöfrågor i vårt dagliga arbete. Det är en integrerad del i vårt ledningssystem. Vårt ledningssystem hjälper oss att styra miljöarbetet på ett strukturerat och effektivt sätt.


Arbetsmiljö

Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla är A och O för oss. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt ledningssystem.Säkerhet och kvalitet

Säkerhets- och kvalitetsarbetet är viktigt för oss. Vi upprättar alltid kvalitets- och miljöplaner vid entreprenader. Till många ramavtal är vår rutin för serviceuppdrag tillämplig, vid behov kan kvalitets- och miljöplan upprättas. Kontroll och provning dokumenteras.