Vårt erbjudande

Oavsett om du behöver drift & underhåll eller en totalentreprenad skräddarsyr vi det upplägg som passar bäst för ditt behov. Som samarbetspartner är vi navet mellan dig och leverantörerna av tekniken.

Utomhusbelysningen ställer stora krav på dig som anläggningsägare. Den förbrukar stora mängder energi och det är viktigt att optimera anläggningen samtidigt som det gäller att tillfredsställa kraven på trafiksäkerhet, miljöledning och estetisk utformning.

Med vår hjälp kan du få ditt belysningsnät att fungera optimalt året om, dygnet runt. Tillsammans sätter vi samman den lösning som du önskar.

Service och underhåll

Vi erbjuder drift och förebyggande underhåll, eldriftansvar, samordningsansvar samt jour och beredskap.

Idag utför vi drift och förebyggande underhåll på utomhusbelysning i offentlig och dekorativ miljö.

Trafiksystem Väst ansvarar för genomförande av underhållsåtgärder, felavhjälpning, seriebyten av ljuskällor, inspektioner, punktbyten av ljuskällor, armaturbyten, byten av rostskadade stolpar samt att åtgärda vandalisering, kabelfel och trafikskador på din belysningsanläggning.

Entreprenad

Tillsammans med våra kunder ser vi till att deras belysningsanläggningar projekteras, byggs och fungerar optimalt, oavsett storlek och utformning på projekten.

Med vår långa erfarenhet och kompetens i branschen kan du känna dig säker på att få en anläggning som uppfyller de lagar och krav som finns.

Projekt – Vasabron

När Göteborgs Stad bestämde sig för att rusta upp Vasabron så sattes det även upp konstbelysning på bron. Konst- eller miljöbelysning är ett lätt sätt att göra stadsmiljön härlig att befinna sig i även på kvällstid när mörkret kryper in.

projektets sida kan du läsa mer om bron och dess belysning.

Projekt – Sörredsmotet

När Sörredsmotet planskildes krävdes det omfattande uppgradering i belysning och trafiksignaler.

Det sattes upp 186 belysningsstolpar för vägbelysning på Trafikverket och Göteborgs Stads vägar samt 52 armaturer för effektbelysning.

Samtidigt sattes det upp en ny trafiksignalsanläggning.

Projekt – Marieholmstunneln

Marieholmstunneln, som är Göteborgs nya förbindelse under Göta älv och en vital del i Göteborgs infrastruktur, har belysning monterad och installerad av Trafiksystem Väst.

Vägbelysningen finns på alla ramper och tillfartsvägar till tunneln och omfattar installationer på båda sidor av Göta älv vid anslutningarnarna till E6, E45 och E20.