Vill du jobba hos oss?

Vi söker ständigt engagerade och motiverade medarbetare. Tveka inte att kontakta oss via  rekrytering@trafiksystem.com 


Just nu söker vi:

Tekniker gatubelysning – läs mer om tjänsten här

Ekonomiassistent/Projektadministratör – stängd för fler ansökningar


Vi söker löpande tekniker både på avdelning Belysning och Trafikutrustning. Är du intresserad av att jobba hos oss, skicka en spontanansökan till mailadressen ovan.

En trygg arbetsplats

Vår arbetsplats bygger på Egenansvar, Trygghet och Samarbete.

Vad innebär då det? Jo, vi tar ansvar för vår egen arbetssituation och prestation. Trygghet och säkerhet för oss själva, våra kollegor och andra som påverkas av vårt arbete genomsyrar allt vi gör. Vi samarbetar med kollegor, kunder och leverantörer och hjälps åt för att nå bästa möjliga resultat. Vi vet att alla är viktiga för att företaget ska fungera!


Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt ledningssystem. Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga. Teknisk utrustning samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att det ger betryggande säkerhet.

Alla medarbetare har ansvar att följa vägvisare, fastlagda arbetssätt, använda personlig skyddsutrustning samt påtala eventuella brister i det dagliga arbetet till arbetsledningen. Skriftlig riskbedömning ska göras före alla uppdrag. Vid entreprenader genomförs även skyddsronder under pågående uppdrag. Hela vårt verksamhetssystem är utifrån kraven i ISO 9001, 14001, 45001 samt AFS 2001:1 “Systematiskt arbetsmiljöarbete”.