Vill du jobba hos oss?

Vi söker ständigt engagerade och motiverade medarbetare. Tveka inte att kontakta oss via detta formulär eller via  rekrytering@trafiksystem.com


    Säker arbetsplats

    Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt ledningssystem. Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga. Teknisk utrustning samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att det ger betryggande säkerhet.

    Alla medarbetare har ansvar att följa vägvisare, fastlagda arbetssätt, använda personlig skyddsutrustning samt påtala eventuella brister i det dagliga arbetet till arbetsledningen. Skriftlig riskbedömning ska göras före alla uppdrag. Vid entreprenader genomförs även skyddsronder under pågående uppdrag. Hela vårt verksamhetssystem är utifrån kraven i ISO 9001, 14001, 45001 samt AFS 2001:1 “Systematiskt arbetsmiljöarbete”.