Ledning

Caroline Christensen
Ekonomichef

+46(0)72-2556406
caroline@trafiksystem.com

Dan Eklund
Avdelningschef Trafikutrustning

+46(0)70-3784615
dan.eklund@trafiksystem.com

Mattias Ekström
Avdelningschef Belysning Drift & Underhåll

+46(0)72-2556420
mattias.ekstrom@trafiksystem.com

Henrik Larsson
Avdelningschef Belysning Entreprenad

+46(0)70-3967379
henrik.larsson@trafiksystem.com

Marknad

Kvalite, Miljö och Arbetsmiljö

IT

Per Erik Hallberg
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig

+46(0)72-2556405
per.erik.hallberg@trafiksystem.com

Jonathan Barter 
IT-Säkerhetschef & -Arkitekt
Teknikutvecklingsingenjör

+46(0)70-3837789
jonathan@trafiksystem.com

Trafikutrustning

Björn Nilsson
Projektledare

+46(0)31-586452
bjorn.nilsson@trafiksystem.com

Carl Nilsson
Teknikutvecklingsingenjör

+46(0)72-2556470
carl.nilsson@trafiksystem.com

Joakim Bävermalm
Projektledare

+46(0)72-5004762
joakim.bavermalm@trafiksystem.com

Ivar Holmsten
Teknikutvecklingsingenjör

+46(0)73-8039400
ivar.holmsten@trafiksystem.com

Jörgen Rosenberg 
Projektledare

+46(0)70-3784616
jorgen.rosenberg@trafiksystem.com

Mats Söderlund
Teknikutvecklingsingenjör

+46(0)70-3784614
mats.soderlund@trafiksystem.com

Peter Lindén
Teknikutvecklingsingenjör

+46(0)70-6775569
peter.linden@trafiksystem.com

Tony Larsen
Teknikutvecklingsingenjör

+46(0)70-7176507
tony.larsen@trafiksystem.com

Belysning