Trafiksignaler

Vårt erbjudande

Styrningen av trafiksignaler blir mer och mer avancerad i takt med att trafiken i städerna blir tätare. Trafiksystem är en oberoende leverantör. Vi erbjuder ett komplett program av tjänster och utrustning som höjer trafiksäkerheten, förbättrar trafikflödena och minskar därmed belastningen på miljön.

Service och underhåll

En välfungerande signalanläggning bygger på kvalitet i hela kedjan, från planering till färdig anläggning. Vi utför hela arbetet med egen erfaren personal, med höga krav på intern kvalitetskontroll och dokumentation.
Trafiksystem har specialanpassad utrustning för arbete i trafikmiljö. All personal har gedigen säkerhetsutbildning och arbetar målmedvetet för att skapa största möjliga trafiksäkerhet för trafikanter och medarbetare.

Entreprenad

Tillsammans med våra kunder ser vi till att deras trafiksignalsanläggningar projekteras, byggs och fungerar optimalt.
Med vår långa erfarenhet och kompetens i branschen kan du känna dig säker på att få en anläggning som uppfyller dom lagar och krav som finns.

Våra senaste jobb