Trafiksignaler

Trafiksystem och trafiksignaler går hand i hand och Trafiksystem har varit en

Ny signalanläggning
Drift och underhåll
reinvestering
Uppkopplade vägar