Trafiksystem är med och installerar ny väg- och effektbelysning på bron. Det är ca 150 belysningsarmaturer som skall monteras och kopplas in på och runt bron.

Sedan 1907 har Vasabron burit människor, spårvagnar och andra fordon över Vallgraven i Göteborg. Eftersom den har fått sprickor ersätts den nu med en ny och starkare konstruktion. Målet är att behålla och återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende. Vasabron öppnade igen för trafik i mitten av juli 2019, och invigdes under Gothenburg Culture Festival den 10 augusti 2019.

Vasabron byggs med modern byggteknik så att den klarar kollektivtrafik och varutransporter till Göteborgs innerstad – i hundra år till. Den nya bron blir också något bredare än den gamla.

Nu görs de sista arbetena på Vasabron. En stor del av den gamla bron som stålbalkar, räcken, sten och master har renoverats och återmonteras nu på den nya bron. Spåren över bron läggs tillbaka och vi passar också på att genomföra nödvändiga spårarbeten i anslutning till bron.

Fakta om Vasabron: En av Sveriges mest bevarade jugendbroar och en av Göteborgs paradbroar. Byggdes 1906-1907. Ritades av göteborgsarkitekten Yngve Rasmussen – som även ritat Vasakyrkan i Göteborg. Är en fast balkbro av järn i två spann, 18 meter bred och en segelfri höjd om 2,10 meter. Har förändrats och förstärkts vid flera tillfällen under åren för att klara den tunga trafiken.