Trafiksystem har varit med och installerat ny väg- och effektbelysning på bron. 150 belysningsarmaturer har monterats och kopplats in på och runt bron.

För detta projekt blev Trafiksystem Väst nominerade som en av 12 till Svenska Ljuspriset 2020. Svenska Ljuspriset är en årlig tävling arrangerad av de tre belysningssällskapen: Sydljus, Västljus och Svenska Belysningssällskapet tillsammans med tidningen  Ljuskultur. Tävlingen syftar till att uppmärksamma den höga nivån av ljusplanering i Sverige och lyfta fram projekt eller delar av projekt som har intressanta kvaliteter. Juryn bedömer såväl visuella, estetiska, funktionella, tekniska, som driftsekonomiska aspekter.

Sedan 1907 har Vasabron burit människor, spårvagnar och andra fordon över Vallgraven i Göteborg. Eftersom den fått sprickor har den ersatts med en ny och starkare konstruktion. Målet har varit att behålla och återskapa så mycket som möjligt av den vackra brons utseende. Vasabron öppnade igen för trafik i mitten av juli 2019, och invigdes under Gothenburg Culture Festival den 10 augusti 2019.

Vasabron har byggts med modern byggteknik så att den klarar kollektivtrafik och varutransporter till Göteborgs innerstad – i hundra år till. Den nya bron är också något bredare än den gamla.

En stor del av den gamla bron som stålbalkar, räcken, sten och master har renoverats och återmonterats på den nya bron. Spåren över bron har lagts tillbaka.

Fakta om Vasabron: En av Sveriges mest bevarade jugendbroar och en av Göteborgs paradbroar. Byggdes 1906-1907. Ritades av göteborgsarkitekten Yngve Rasmussen – som även ritat Vasakyrkan i Göteborg. Är en fast balkbro av järn i två spann, 18 meter bred och en segelfri höjd om 2,10 meter. Har förändrats och förstärkts vid flera tillfällen under åren för att klara den tunga trafiken.