Bron har byggts för att möta den starka trafiktillväxten och förstärker områdets infrastruktur. Den blir också en viktig länk för det Airport City som nu växer fram på båda sidor av Riksväg 40 i höjd med flygplatsen.

Vid ceremonin 8 december 2017 tändes brons unika blå belysning för första gången av:

Ann-Sofie Hermansson, (S) Kommunstyrelsen ordförande Göteborg Per Vorberg, (M) Kommunstyrelsen ordförande Härryda Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör Göteborg Landvetter Airport Swedavia AB

Den färdiga bron innebär ökade kommunikationsmöjligheter till och från flygplatsen och Airport City. Det tillförs även en cykelbana och nya busshållplatser på bron.