Under våren 2024 medverkar Trafiksystem i ett pilotprojekt tillsammans med Trafikverket för att förbättra arbetsmiljön i samband med arbete på väg.

Arbetsmiljön är väldigt viktig för vår personal och våra underentreprenörer som arbetar i en utsatt trafikmiljö. Vi som arbetar i denna miljö varje dag ser tydligt att trafikanters beteende och bristande respekt skapar onödiga risker för oss och för vår personal. Även om vi inte fullt ut kan påverka trafikanters beteende kan vi fokusera på och verkligen visa att det går att skapa säkra arbetsplatser och inte ha brister vid arbetsplatskontroller.


Inom bolaget har vi sedan länge ett systematiskt arbetssätt och verkligen prioriterat att öka insikten och förståelsen hos vår personal att rapportera händelser och inträffade incidenter så vi succesivt kan förbättra och omhänderta risker.


Vi vill genom denna piloten bidra till en positiv förflyttning i branschen, vara med och visa att det går att skapa säkra arbetsplatser genom de insatser vi fokuserar på här. Förhoppningsvis även så detta sprids till fler av våra kollegor i branschen och fler vill ta efter