Vägbelysning kring tunneln

Trafiksystem Väst har varit med och installerat vägbelysning runt Marieholmstunneln. Belysningen är installerad både precis utanför mynningarna och belyser vägen men och dom ramper och vägar som ansluter tunneln till E6 på Hissingen och E45 samt E20 på fastlandssidan. Belysningen är självklart LED för bättre ljus och lägre energiförbrukning.

Installationen ser med egen personal och fordon och vi kan göra installation på all höjder längs med vägen.

Snabba fakta om tunneln

-Tunneln byggs som en sänktunnel under Göta Älv, cirka 600 meter norr om Tingstadstunneln.
-Består av tre sammanfogade delar (döpta till Göta, Tina och Marie)
-Väger 250 000 ton (lika mycket som 1000 blåvalar) 
-Blir ca 500 meter lång
-Har sex filer, tre i vardera riktning
-Kommer ha en hastighet på 70 kilometer i timmen genom tunneln.