Trafikutrustning

Vårt erbjudande

Trafikutrustning blir mer och mer avancerad i takt med att trafiken blir tätare på våra vägar och i städerna. Trafiksystem är en oberoende leverantör av all typ av  trafikutrustning. Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster och utrustning som höjer trafiksäkerheten, förbättrar trafikflödena och minskar därmed belastningen på miljön.

Service och underhåll

Trafiksystem Väst AB ansvarar idag för drift och underhåll på många av Sveriges trafikutrustnings-anläggningar så som Trafiksignaler, ITS, Variabla meddelandeskyltar (VMS), Variabel hastighet (VH), Fordonsvågar, Trafikkontrollplatser, Omledningssystem vid tunnlar och broar, Vägväderstationer (VViS), parkeringssystem, Småskalig ITS och Trafikmätning.

En välfungerande trafikutrustnings-anläggning bygger på kvalitet i hela kedjan, från planering till färdig anläggning. Vi utför hela arbetet med egen erfaren personal, med höga krav på intern kvalitetskontroll och dokumentation.
Trafiksystem har specialanpassad utrustning för arbete i trafikmiljö. All personal har gedigen säkerhetsutbildning och arbetar målmedvetet för att skapa största möjliga trafiksäkerhet för trafikanter och medarbetare.

Entreprenad

Tillsammans med våra kunder ser vi till att deras trafikutrustnings-anläggningar projekteras, byggs och fungerar optimalt.
Med vår långa erfarenhet och kompetens i branschen kan du känna dig säker på att få en anläggning som uppfyller dom lagar och krav som finns.

Våra senaste jobb