Tyska Bron

Tyska bron i Göteborg, är en bro i centrala Göteborg. Den är cirka 40 meter lång, 9 meter bred och går över Stora Hamnkanalen. Bron förbinder Norra- och Södra Hamngatan, där Korsgatan mynnar ut i Södra Hamngatan.