Götaplatsen

Varje år utses Svenska Ljuspriset. Tävlingen syftar till att uppmärksamma den höga nivån av ljusplanering i Sverige och vill lyfta fram projekt där ljus använts på ett föredömligt sätt för att förstärka anläggningens funktion och arkitektur.

2012 var Trafiksystem elinstallatör i Götaplats projektet, som gick ut på att ge platsen en ansiktslyftning. Med ljussättning och belysning designats av Vladan Paunovic förstärktes byggnaderna runt och gjorde Götaplatsen mer attraktiv kvällstid.

Medverkande i Götaplats-projektet:
Beställare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad genom Ingemar Johansson.
Medfinansiär: HIGAB-Gruppen genom Patrick Bernvid.
Belysningsplanerare/ljusdesigner: Ramböll genom Lars Fredén (uppdragsledare), Iben Winther Orton (chefsdesigner), Vladan Paunovic (ljusdesigner), Linda Fagerström (handläggare) och Eric Eliasson (elingenjör).
Arkitekt: Lars Fredén, Ark SAR/MSA, Ramböll Sverige AB
Elkonsult: Eric Eliasson, Ramböll Sverige AB
Elinstallatör: Trafiksystem